Качество и професионализъм от 1959г.

Обадете ни се

(+359) 88 26 26 110

Е-мейл адрес

office@zsk.bg

ЗСК Монтажи ООД

ЗСК Монтажи ООД изпълнява промишлени, търговски, логистични и др. обекти с конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон.

Дружеството заготвя и монтира и метални конструкции, изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура.

Вписано е в Централния професионален регистър на строителите с право да изпълнява строежи от втора до пета категория.

Дружеството притежава Сертификат като носител на сребърна награда в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати добри резултати през 2016 год. в изпълнението на строежи от високото строителство.

В своята досегашна история има изпълнени по всички краища на България редица обекти, сред които са :

 • 32 ЕДРОПЛОЩНИ ХИПЕРМАРКЕТА НА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ
 • Шивашка Фабрика „КМТ БГ“, с. Белозем
 • Пивоварна „ЗАГОРКА“, гр. Стара Загора
 • Консервна Фабрика „КОНЕКС ТИВА“, с. Оризово
 • Логистичен центът, гр. Пловдив
 • Склад Филипекс, гр. Пловдив;
 • Тютюнева фабрика "Кингс Табако", гр. Пловдив
 • Цех за екструдиране на многостенни плоскости от поликарбонат „ПАНХИМ“, гр. Стара Загора
 • ПИВОВАРНА „АСТИКА“ гр. Хасково
 • ПРЕДАЧНА ФАБРИКА „БУЛСАФИЛ“, с. Скутаре
 • ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ „СТАНДАРТ ПРОФИЛ“, гр. Стара Загора
 • ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ „ ПИМ“ ,гр. Хасково
 • ЗАВОД ЗА ЦИЛИНДРИ „ПАЛФИНГЕР“ , с. Тенево
 • ТЪРГОВСКО – ОБСЛУЖВАЩ КОМПЛЕКС ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКА ТЕХНИКА „МЕГАТРОН“ , гр. Стара Загора
 • СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕСТИЛАТ , с. Катуница
 • ВИНПРОМ „ПЕЩЕРА“ , гр. ПЕЩЕРА
 • СКЛАДОВА БАЗА НА „ИТТ“ , гр. Стара Загора
 • ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ТЕХНОФОС“, гр. Девня
 • ЛОГИСТИЧНА БАЗА ЛИДЛ , с. КАБИЛЕ, Ямболско;
 • ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ И ОТКРИТО КОМПОСТИРАНЕ, гр. Стара Загора
 • ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОНИКА ОСРАМ , с. Труд;
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА КОЗМЕТИКА , с. Царацово;
 • Магазин ПРАКТИКЕР , РУСЕ , Стара Загора , ЯМБОЛ И ДР.;
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЧАСТИ ЗА ЛОВНО ОРЪЖИЕ, гр. Габрово;
 • ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ, гр. Добрич;
 • СКЛАДОВА БАЗА ТЕХНОПОЛИС , Елин Пелин;
 • Магазин ТЕХНОПОЛИС ………………………
 • Логистичен Център ОЙРОШПЕД, Стара Загора, Русе;
 • „БИОВЕТ“ АД – гр. Разград
About Image
About Image