Качество и професионализъм от 1959г.

Обадете ни се

(+359) 88 26 26 110

Е-мейл адрес

office@zsk.bg

Технологии на производството

Производството на нашите конструкции се осъществява в контролирана среда, която дава възможност за работа през цялата година. Влиянието на атмосферните условия не представлява пречка за изпъление на поръчките в срок с необходимото качество. Поддържаме ежегодни сертификати за качество, издадени от външни организации, но ги подкрепяме със собствена лаборатория, където стриктно следим показателите на входните суровини. Използваме последно поколение добавки, които ни позволяват да произведем най-високоякостните класове бетон. Чрез тях и нашите съоръжения за реализация на предварително напрегнати стоманобетонови конструкции имаме възможност да отговорим на най-големите инженерни предизвикателства, а именно – сгради с височина до 20 m, с повтаряемост на напречните оси 6 и 12m и подпорно разстояние до 30m.

Станд за напрягане

С дължина 100 м. Производство на предварително напрегнати греди с обща дължина до 100м и сила на напрягане до 8000 KN

Елементи за сгради

  1. Чашки за фундаменти - по проектни изисквания
  2. Колони - от 40/40 до 100/100 с дължина до 20 м.
  3. Главни греди - с височина от 115 до 175 см. и дължина до 30 м.
  4. Второстепенни греди - дължина до 15 м.
  5. Фасадни греди - с правоъгълни сечения
  6. Фасадни панели - еднослойни и с топлоизолация
  7. Оградни панели - за плътна ограда с височина над терена 220 см.

Инфраструктурни съоръжения

Производственото ни оборудване дава възможност за участие в големи инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна и железопътна мрежа, както и в уникални инженерни съоръжения по индивидуален проект. Стендовете ни имат възможност за реализиране на напрягащи сили до 8000 kN, подходящи за греди на пътни и/или железопътни мостови съоръжения, както и други елементи с големи експлоатационни натоварвания.

  1. Мостови греди - ГТ75, ГТ95 и ГТ115
  2. Каналообразуващи елементи
  3. Правоъгълни водостоци