Качество и професионализъм от 1959г.

Обадете ни се

(042) 61 25 22

Е-мейл адрес

office@zsk.bg

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

"ЗСК" ООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-1913-C01 за изпълнение на проект "Подпрека за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативн капитал за българксите средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне "ЗСК" ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 134 322.62лв, в т.ч. 114 174.23лв от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 20 148.39 лв. национално съфинансиране.